Financial-lease.eu

Welkom bij Financial-Lease.eu, de nieuwe aanbieder van lease. Binnenkort kunt u hier onze website verwachten.

Wat is Financial lease?

Financial lease is een vorm van zakelijke lease waar de kredietverstrekker juridisch eigenaar is van het onderpand of object. De economische eigendom van het object ligt bij de kredietnemer welke hierdoor ook verantwoordelijk is voor verzekering en het onderhoud maar ook het genot. De kredietverstrekker loopt hierbij enkel het risico van waarde vermindering echter hiervoor worden vaak behoorlijk scherpe afspraken gemaakt.

Lease verschillen?

Het verschil tussen operationeel lease en financial lease zit hem met name in de eigendomsverhouding. Daar waar bij operationele leasing de kredietverstrekker eigenaar is van het object is dat bij Financial lease niet het geval. Operationele lease is hierdoor meer een vorm van huren.

Financial lease is een vorm welke we vaak zien bij personenauto’s, vrachtwagen of een bedrijfswagen. Tevens kunnen bedrijfsmiddelen, waaronder computers, machines e.d. ook vaak middels Financial lease worden aangeschaft.

Maandbedrag

Het maandbedrag bij Financial lease is afhankelijk van een aantal variabelen. Uiteraard zijn dit vanzelf spreken zaken zoals het te financieren bedrag maar ook bijvoorbeeld de restwaarde van het object. Daarnaast is het belangrijk om de looptijd af te laten hangen van de levensduur van het object. Ook de looptijd bepaalt uiteindelijk het maandbedrag.

Slottermijn

Wanneer Financial lease wordt gebruikt voor bv de aanschaf van een auto is het belangrijk om van te voren een inschatting te maken van de restwaarde na het einde van de looptijd. Deze restwaarde wordt ook wel de slottermijn van de lease genoemd. Uiteraard geld ook hierbij dat hoe hoger de slottermijn is hoe lager het maandbedrag aan lease.

© A-Krediet Financiële Diensten